Cal Balenyà Font-rubí

Alt Penedès
Seguint uns 225 m el camí que s'obre en el PK 8,3 de la carretera BP-2126
406

Coordenades:

41.43147
1.63088
385608
4587561
08085-308
Patrimoni immoble
Edifici
Popular
Contemporani
XIX-XX
Regular
L'edifici es troba força abandonat, tot i que conserva les cobertes. L'accés resta totalment ocult per la vegetació.
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
002114300CF88H
Miquel Gea i Bullich

Habitatge d'estil popular amb planta rectangular i coberta de dos aiguavessos. El carener és paral·lel a la façana principal que, pressumiblement, és la que s'orienta a migdia, tot i que, actualment, aquesta façana no ha estat accessible pel fet de confrontar directament amb una altra propietat a la que no s'ha permès l'accés. L'edifici compta amb planta baixa i planta pis. A causa de la vegetació que l'envolta, les obertures no han estat totes visibles. A la façana de tramuntana són visibles un accés amb arc escarser i dues finestres allindades. A llevant de l'edifici original se situa un de similars característiques utilitzat com a magatzem.
Els pocs indicis de què disposem ens fan situar la cronologia constructiva de l'edifici entre la segona meitat del segle XIX i inicis del segle XX.