Cal Sicull Santa Maria de Merlès

Berguedà
Sector oest del terme municipal
A 1300 metres de la carretera BV-4406, punt quilomètric 11'750.

Coordenades:

41.99025
1.95769
413665
4649219
08255-71
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XIX
Bo
Recentment ha estat restaurada. La teulada s'ha fet nova i algunes parts s'han modificat: s'han tret els coberts annexos i alguns panys de paret s'han reformat amb obra.
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 012A00022
Jordi Compte i Marta Homs

Cal Sicull es troba situada al cap d'un petit serrat, a la banda sud de la riera de Merlès, prop del camí forestal que condueix cap a la masia de la Molina. És una casa de planta rectangular amb teulada de doble vessant amb aigües a les façanes laterals. Està construïda amb murs de maçoneria de pedra irregular parcialment arrebossada, amb cantonades diferenciades i formada per planta baixa, un pis i golfes.
La façana principal, orientada al sud, està formada per un portal central a la planta baixa flanquejat per dues finestres, emmarcades amb brancals de maó i llinda de fusta. Al primer pis es repeteix la mateixa disposició d'obertures: una finestra balconera al centre i dues finestres flanquejant-la, també totes elles emmarcades amb brancals de maó i llinda de fusta. A les golfes, sota carener, hi ha una finestra tapiada emmarcada amb maó.
A la façana oest hi ha un accés reformat a la planta baixa i dues finestres al primer pis emmarcades amb brancals de maó i llinda de fusta. La major part de la façana nord ha estat reformada amb obra i conserva part de la planta baixa construïda amb pedra. La façana est també presenta una part que ha estat reformada amb obra. Conserva una finestra al primer pis emmarcada amb brancals de maó i llinda de fusta.

La tercera imatge ha estat extreta del treball de masies de l'ajuntament de Merlès, fet per Montse Rocadembosch.