Cal Serra Sant Salvador de Guardiola

Bages
Carrer Rosa d'Abril, núm. 3 (nucli urbà de Guardiola)
347

Coordenades:

41.6766
1.76389
397111
4614609
08098-177
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
7248006CG9174N0001AB
Jordi Piñero Subirana

Antiga casa de pagès situada en un petit raval al final del carrer de Dalt, la qual ha conservat molt bé la tipologia i els volums originaris. Es tracta d'una construcció aïllada, amb un cos residencial de planta quadrada que té adossat un cos més baix a ponent i, més a ponent i al nord, una bona superfície de coberts. Consta de planta baixa més dos pisos, amb coberta a dues aigües. El cos originari és estret i alt. Actualment els murs són arrebossats amb ciment. La façana principal té un portal senzill i la resta d'obertures, al primer i segon pis, conserven llinda i/o brancals de pedra. El cos de ponent té un altre portal d'accés als coberts. El mur de llevant conserva també dues finestres amb brancals de pedra. A la part posterior tenia una tina, de la qual se'n conserva els graons d'accés. Actualment té adossat un gran cobert modern fet de totxo.

Informació oral facilitada per Teresa Serra.

Aquest petit raval, situat al final del carrer de Dalt i prop de l'anomenat "Camí Missader" estava format per tres cases: ca la Marcelina (actualment molt reformada), cal Serra i cal Jepet. Ca la Marcelina té una inscripció del segle XVIII i és la més antiga de totes. La de cal Jepet té una inscripció de 1821. Possiblement, aquestes dues, que són molt similars, tinguin el seu origen en aquest moment de principis del segle XIX. Ho corrobora el fet que l'estructura i distribució de cal Jepet és molt similar a la de cal Serra. Igual que les cases del raval del carrer de Dalt, aquestes també estaven situades dins la propietat del Parrot de la Riera, ja que l'altre costat del camí era de cal Miralda i els seus propietaris no volien cedir cap terreny. Anteriorment la casa era coneguda amb el sobrenom de cal Josepet Parrot, que n'havia estat el propietari. Francisco Serra, avi de l'actual propietària, era nascut a Castellfollit del Boxi. A principis del segle XX els amos de la casa se'l van afillar i li van transmetre la propietat, i els seus descendents hi ha continuat vivint. D'aquí ve el sobrenom de can Serra.