Cal Jepet Sant Salvador de Guardiola

Bages
Carrer Rosa d'Abril (nucli urbà de Guardiola)
346

Coordenades:

41.67658
1.76367
397092
4614607
08098-178
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
7248007CG9174N0001BB
Jordi Piñero Subirana

Antiga casa de pagès situada en un petit raval al final del carrer de Dalt, la qual ha conservat força bé la tipologia i els volums originaris, malgrat les últimes reformes obrades a la façana davantera. Es tracta d'una construcció aïllada, amb un cos residencial de planta quadrada que té adossats un bon nombre de coberts al costat de ponent i a la part posterior de llevant. El cos residencial originari consta de planta baixa més un pis i golfes, amb coberta a dues aigües. La primitiva façana, encarada a migdia, ha quedat totalment coberta per un nou cos de dues plantes, fet amb maó, per on s'accedeix actualment a l'habitatge. Només a les façanes dels costats est i nord es pot veure la tipologia constructiva originària, amb murs a pedra vista que han conservat dues finestres amb llinda i brancals de pedra. Al costat de llevant la casa es va ampliar amb un petit cos de dues plantes, que conserva les obertures emmarcades amb maó. El conjunt té alguns cobert antics, fets de pedra, entre els quals es conserva una tina, i d'altres de més moderns a la part posterior, que ocupen una bona superfície. Davant de la casa els seus propietaris mantenen una bonica zona enjardinada amb hort.

Llinda amb la inscripció "ANY MDCCCXXI". Originàriament era al portal d'entrada i després de les recents reformes es traslladà a la façana de llevant.
Informació oral facilitada per Ramon Burés.

Aquest petit raval, situat al final del carrer de Dalt i prop de l'anomenat "Camí Missader" estava format per tres cases: ca la Marcelina (actualment molt reformada), cal Serra i cal Jepet. Ca la Marcelina té una inscripció del segle XVIII i és la més antiga de totes. La de cal Jepet té una inscripció de 1821. Possiblement, aquestes dues, que són molt similars, tinguin el seu origen en aquest moment de principis del segle XIX. Ho corrobora el fet que l'estructura i distribució de cal Jepet és molt similar a la de cal Serra. Igual que les cases del raval del carrer de Dalt, aquestes també estaven situades dins la propietat del Parrot de la Riera, ja que l'altre costat del camí era de cal Miralda i els seus propietaris no volien cedir cap terreny. El sobrenom de la casa ve de cal Jepet Xacó, un personatge originari de cal Xacó, al raval del Sellarès. Antigament també havia pertangut a Josep Altimira. L'avi de l'actual propietària era Francesc Sellarès, i a ell la casa li va arribar per herència.