Forn del Pont de Comasua Sant Salvador de Guardiola

Bages
Prop de la masia i del pont de Comasua.
Ctra. vella d'Igualada (C-37 z) al km. 83,2 camí direcció sud uns 100 m i trencall a l'esquerra.
332

Coordenades:

41.66416
1.7429
395343
4613253
08098-179
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Popular
Contemporani
Modern
XVIII-XIX
Regular
El forn es conserva força integrament, tot i que li falta la teulada. Es troba envaït per la vegetació i fins i tot hi ha crescut un pi a l'interior.
Legal
POUM: catàleg de béns a protegir (P21)
Difícil
Sense ús
Privada
08097A007000140000EB
Jordi Piñero Subirana

Forn d'obra o teuleria situat enmig del bosc, prop de la masia de Comasua, el qual es conserva força integrament. Segueix la tipologia característica dels forns d'obra. És a dir: una construcció de pedra de planta quadrada (d'uns 5 per 5 metres a la base), emplaçada en un terreny amb pendent. Està dividit en dos nivells. A la part inferior hi ha la fogaina, que és una cambra semi-soterrada sostinguda per una sèrie d'arcs tranversals. Aquí és on s'hi introduïa la llenya. Al mur davanter s'hi pot veure la boca de la fogaina, composta per un arc extern i un doble arc més intern que forma part del revestiment interior. A la part superior es conserva la cambra de cocció pràcticament sencera. Els murs tenen un revestiment interior fet de maó i consta d'una porta a la part posterior. Li falta la coberta. Al costat del forn hi ha una barraca de pedra seca de planta circular (barraca 57) que devia servir com a construcció auxiliar per als treballadors del forn.