Cal Nen Sant Salvador de Guardiola

Bages
Carrer de Dalt, núm. 62 (nucli urbà de Guardiola)
353

Coordenades:

41.67707
1.765
397204
4614659
08098-176
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
7248003CG9174N0001UB
Jordi Piñero Subirana

Antiga casa de pagès que forma part del nucli urbà de Guardiola, situada en el raval del carrer de Dalt, que agrupa altres cases del mateix estil. Es tracta d'una construcció aïllada, envoltada d'un pati enjardinat, que ha conservat força bé la tipologia i els volums originaris. Està formada per un cos de planta rectangular lleugerament irregular, amb planta baixa més un pis i golfes. Té coberta a dues aigües. El cos originari era més estret i curt. Cap a final del segle XIX o començament del XX s'amplià pel costat de migdia amb una galeria formada per dos arcs amb barana i dos arcs més petits fent cantonada. La façana principal, encarada a llevant, és actualment a pedra vista. Té un portal amb llinda i brancals de pedra, i la resta d'obertures, incloent-hi un balcó, són emmarcades amb maó. La façana nord, també a pedra vista, no té cap obertura. Per la part posterior la casa ha estat allargada ja molt recentment amb un garatge a la planta baixa i habitacions a la part superior. Aquest nou tram té els murs arrebossats. En aquesta part es conserven dues tines.

Informació oral facilitada per Pere Sellarès Llobet.

El carrer de Dalt és part d'un antic camí anomenat "Camí Missader de la carena dels set forats". Es tracta d'un camí d'origen medieval que comunicava el que posteriorment seria el nucli de Guardiola amb l'església del castell. A finals del segle XVIII s'hi edificaren un seguit de cases de pagès de característiques similars. Totes es troben al costat dret del camí, que era propietat del Parrot de la Riera, ja que l'altre costat era propietat de cal Miralda i els seus propietaris no volien cedir cap terreny. Per la seva tipologia i per analogia amb les cases veïnes aquest edifici podria ser una construcció del segle XIX. El besavi dels actuals propietaris, Francesc Sellarès, va néixer l'any 1875 ja en aquesta casa. Els seus successors mantenen el cognom Sellerès i continuen habitant-la. El sobrenom de cal Nen no saben d'on pot venir.