Cal Sec Dosrius

Maresme
Carrer de la Pujada del Castell, 21 - Dosrius
Al costat de tramuntana del casc antic, entre el carrer de Lluís Moret i la ronda de Francesc Macià
159m

Coordenades:

41.59593
2.40701
450580
4605084
08075-33
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XVI-XVII
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 0655011DG5005N
Adriana Geladó Prat

Masia aïllada de planta rectangular, amb la coberta de teula àrab de dues vessants i el carener perpendicular a la façana principal. Consta de planta baixa i pis. La façana principal, orientada a migdia, presenta un portal d'accés rectangular protegit amb un petit voladís de teula àrab. Al costat hi ha una simple finestra rectangular. Al pis destaquen dues finestres rectangulars amb els brancals bastits amb carreus de pedra i els ampits motllurats. La de damunt del portal presenta la llinda plana decorada amb un arc conopial, mentre que l'altra és simplement plana. La façana està rematada amb un gran ràfec de teula àrab que és conseqüència de l'alçat de la coberta. La construcció presenta els paraments arrebossats i emblanquinats. Adossats a l'extrem de ponent de la façana principal hi ha tres petits volums auxiliars.

Altres denominacions relacionades amb l'edifici: cal Rius.

La primera referència documental de l'edifici apareix en un plànol del nucli antic elaborat l'any 1853. Posteriorment, també consta en la reproducció d'una pintura de Dosrius comprada a Madrid, i datada entre 1867 i 1870, propietat de la família Fàbregas Rigola. I, finalment, segons una relació de les cases que existien a Dosrius consultada a finals del segle XIX pel rector Gaietà Viaplana, l'any 1897 existia una casa anomenada "Rius" dins del veïnat de Dosrius. Durant el segle XX, la casa va ser propietat de la família Rius i després la va comprar la família Serra, que també eren els propietaris de la casa veïna. Els masovers que hi tenien van donar el nom amb el que actualment es coneix la masia (cal Sec). El dipòsit d'aigua situat damunt del cossos auxiliars es va fer per poder pujar l'aigua des del safareig d'en Mandri. L'any 1985, la masia va ser reformada aixecant la teulada i arranjant-ne la cuina. Pel que sembla, a la casa hi havia un cup per fer vi i un festejador al pis superior.

ALSINA, N.; CALONGE, R.; CUSPINERA, L.; JUBANY, M.A.; LACUESTA, R. (2005). Inventari del patrimoni històric, arquitectònic i ambiental de Dosrius. [Barcelona: Diputació de Barcelona, Ajuntament de Dosrius], Núm. Ref.: I.RU.22/041. RAMIS NIETO, Josep. "Cases a Dosrius (1632-1897)". A Dosrius. Una visita al passat. 1 de novembre de 2017. Bloc. Accés el 27 de setembre de 2017.