Can Serra Dosrius

Maresme
Carrer de la Pujada del Castell, 3 - Dosrius
Al costat de tramuntana del casc antic, damunt del carrer de Lluís Moret i de la zona de la Bomba
153m

Coordenades:

41.59569
2.4071
450588
4605057
08075-32
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
Racionalisme
XX
1934-35
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 0655010DG5005N
Adriana Geladó Prat

Edific aïllat format per dos cossos adossats que li confereixen una planta més o menys quadrada. Consta de soterrani (on hi ha el garatge), planta baixa i pis. El volum principal presenta una coberta de teula àrab de dues vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal i les vessants acabades amb imbricació. El volum lateral, en canvi, compta amb una teulada de teula àrab de tres vessants també amb imbricació. Totes les obertures de la construcció són rectangulars, les del pis superior i les de la façana de llevant amb els emmarcaments bastits amb maons. Davant de la façana principal hi ha un porxo adossat al nivell de la planta baixa i cobert amb una terrassa oberta al pis. El porxo està delimitat per una barana de ferro treballada, mentre que la terrassa compta amb una barana d'obra. El portal d'accés, situat al costat del porxo, és rectangular i presenta un fi voladís superior. Damunt seu hi ha pintat el nom de "Villa Lola". La construcció té els paraments arrebossats i pintats, tot i que el pis inferior està revestit amb un aplacat de pedra. Una imposta bastida amb maons recorre la divisòria entre els pisos superiors.

Altres denominacions relacionades amb l'edifici: Villa Lola.

La sol·licitud per a la llicència d'obra i els plànols respectius daten del 4 de desembre de 1934. L'edifici fou concebut com la casa d'estiueig de la família Serra, originaris de Mataró. El nom de "Villa Lola", que està pintat a la façana principal, fa referència a l'esposa del sr. Miquel Serra. En origen, la finca agafa l'aigua del safareig d'en Mandri, que està situat a sota seu.

ALSINA, N.; CALONGE, R.; CUSPINERA, L.; JUBANY, M.A.; LACUESTA, R. (2005). Inventari del patrimoni històric, arquitectònic i ambiental de Dosrius. [Barcelona: Diputació de Barcelona, Ajuntament de Dosrius], Núm. Ref.: I.RU.21/040.