Cal Sastre
Sant Boi de Lluçanès

  Osona
  Plaça Verge dels Munts, 10. Nucli urbà. Sant Boi de Lluçanès

  Coordenades:

  42.05779
  2.1507
  429726
  4656542
  Número de fitxa
  08201-55
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Segle
  XVIII
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  Normes Subsidiàries de Planejament. 1993
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  Sí, IPA. 23600
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Ref. cad.: 45105DG2596N
  Autor de la fitxa
  Jordi Compte i Marta Homs

  Cal Sastre es troba situada fent xamfrà a la plaça Verge dels Munts. Es tracta d'una casa de mitjanes dimensions formada per planta baixa, un pis i golfes. Està construïda amb maçoneria de pedra irregular, parcialment arrebossada, amb cantonades diferenciades de carreus de majors dimensions, i teulada de doble vessant amb aigües a les façanes principal i posterior.
  La façana principal, orientada al sud-est, està ordenada simètricament amb dues obertures per planta. A la planta baixa hi ha un portal d'arc de mig punt adovellat emmarcat amb brancals de pedra bisellada força erosionats. La clau de l'arc presenta una decoració en baix relleu de forma circular. A la part esquerre hi ha un portal reformat. A nivell de primer pis hi ha dues finestres emmarcades amb brancals i llinda de pedra bisellada i ampit motllurat, seguint la disposició de les obertures de la planta baixa. La finestra de la part dreta presenta una decoració d'arc de cortina amb un motiu circular en baix relleu a mode de flor. Al mig de les dues finestres hi ha una capelleta on s'hi ubica una imatge de la Verge dels Munts, decorada a mode de façana barroca. La capelleta està suportada per una mènsula floral, una base motllurada, dues columnes amb capitells florals, un entaulament motllurat i curvilini (amb set flors) i un coronament a mode de mitja cúpula. A la part inferior hi ha una inscripció (SALUS IN FIRMORUM) i la data en què es va col·locar la capelleta al 1926. A les golfes s'obren dues finestres, de menors dimensions, emmarcades amb brancals i llinda de pedra bisellada.
  La façana sud correspon a un cos allargat, adossat amb galeries. A la planta baixa presenta cinc obertures rectangulars i una finestra emmarcada amb brancals i llinda de pedra treballada. A nivell de primer pis hi ha les galeries que presenta la part dreta tancada i un pilar de pedra central que fa de suport. A la part esquerre destaca una finestra emmarcada amb brancals i llinda de pedra bisellada amb la data de 1745 i una creu intercalada.
  La façana nord-est presenta dues finestres a nivell de primer pis, una d'elles de pedra reformada amb maó i l'altra emmarcada amb brancals i llinda de pedra bisellada. A les golfes també s'obren dues finestres, de menors dimensions, la de l'esquerra tapiada (presentava brancals de pedra bisellada) i la de la dreta emmarcada amb monòlits de pedra bisellada.

  Des de l'any 1926, en què es col·locà la capelleta dedicada a la Verge dels Munts a cal Sastre, la plaça passà de dir-se plaça del Pou a plaça Verge dels Munts.

  SELVA, Baldiri (2006). Records de Sant Boi en sèpia. Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès.
  Inventari de patrimoni cultural immoble de Catalunya. Sant Boi de Lluçanès. Àrea de Coneixement i Recerca, Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya. Revisat el maig de 2008.