Cal Ros Cabana Font-rubí

Alt Penedès
A uns 35 m d'un punt del camí Ral de la Llacuna situat uns 275 m al SO de la BV-2151
326

Coordenades:

41.4088
1.64413
386675
4585026
08085-240
Patrimoni immoble
Edifici
Popular
Contemporani
XIX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
002224600CF88F
Miquel Gea i Bullich

Edifici d'estil popular de planta rectangular amb coberta de teula àrab de dos aiguavessos i carener perpendicular a la façana principa, que s'obre a migdia. La disposició de les obertures de la façana principal és força simètrica, només trencada per la manca d'una obertura a la dreta de la porta principal. Totes les obertures són allindades excepte la porta principal, que compta amb arc escarser. La tipologia constructiva de l'habitatge ens remet a una data de construcció que pensem s'ha de situar durant la 2a 1/2 del segle XIX.