Cal Roca Sant Agustí de Lluçanès

Osona
Nucli urbà de l'Alou
Carrer de l'Alou, 17

Coordenades:

42.09433
2.13075
428117
4660615
08195-85
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
XVIII
Bo
Inexistent
sí, IPA. 37
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 001A00011
Jordi Compte i Marta Homs

Can Roca està situada a la banda esquerra, a uns deu metres, pujant el carrer de l'Alou just per sota de cal Pau Vell.
És un edifici de petites dimensions composat per dos volums rectangulars adossats perpendicularment entre ells que formen una estructura en L amb un pati al davant. Estan formats per planta baixa i un pis de teulada de doble vessant amb aigües a la façana principal.
El volum principal té la façana orientada a l'est i presenta dues obertures, una porta a la planta baixa amb brancals de grans carreus i llinda de pedra picada amb data de 1731; i una finestra a sobre amb ampit de pedra, brancals de grans carreus i llinda de fusta. Els murs són de maçoneria de pedra irregulars amb morter i presenta cantonades diferenciades de pedra picada.
El volum adossat a la seva dreta sobresurt perpendicularment en direcció est. Els murs de càrrega són de pedra amb modificacions i ampliacions d'obra. Presenta diverses obertures d'accés a l'interior que es destina a taller de fabricació de bigudins.

El taller de bigudins de can Roca constitueix un dels pocs referents industrials del municipi de Sant Agustí de Lluçanès.

Casa situada al costat del camí ramader al nucli de l'Alou sorgit durant el segle XVIII a causa del pas dels ramats transhumants que hi feien parada.

YLLA-CATALÀ, G. Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya. Sant Agustí de Lluçanès, 1990