Cal Rellotger
Monistrol de Calders

  Moianès
  Carrer Sastre, 13
  439

  Coordenades:

  41.75894
  2.01048
  417741
  4623485
  Número de fitxa
  08128 - 78
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XVII-XX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  7836204DG1273N0001MJ
  Autoria de la fitxa
  Sara Simon Vilardaga

  Edifici d'habitatges construït entre mitgeres organitzat en alçat en planta baixa i dos pisos i amb una coberta de teules, a dues vessants, amb el carener orientat en paral·lel a la façana principal. Aquesta presenta un disseny d'obertures força regular, amb dos eixos verticals ben definits. Així, a la planta baixa presenta dos portals, l'un dona accés al vestíbul de la caixa d'escala i l'altre a un local. El portal principal disposa de emmarcaments realitzats amb grans carreus de pedra en els brancals, amb els cantells motllurats, que suporten una llinda monolítica, també de pedra i motllurada, que duu la inscripció de la data de "1698" al centre de la llinda. El portal del local no disposa de cap tipus d'emmarcament remarcable. En el primer pis se situen un balcó amb llosa de pedra d'escàs voladís i amb el cantell motllurat, i una finestra. La barana del balcó és de ferro de disseny senzill probablement obrada modernament en el moment de la darrera rehabilitació de l'edifici. L'obertura del balcó té els emmarcaments idèntics als del portal de la planta baixa, és a dir, brancals motllurats de grans carreus de pedra i llinda monolítica també de pedra i motllurada. La finestra també disposa d'uns emmarcaments de les mateixes característiques amb un ampit motllurat monolític que sobresurt lleugerament de la línia de façana. A la darrera planta s'observen dues finestres, més petites, amb uns emmarcaments idèntics. El ràfec de la coberta no és massa pronunciat i està realitzat a base de teules damunt d'una filada de maons massissos col·locats de pla. Els murs presenten un aparell de carreus petits de pedra formant un paredat comú. El conjunt hagi estat objecte d'una moderna rehabilitació.

  Anteriorment, a inicis del segle XIX la casa consta registrada com casa Xicotet.

  La casa compta amb la data 1698 inscrita en una llindade la façana principal, segurament testimoni del període de construcció de l'edifici a finals del segle XVII; tot i que la casa també ha estat sotmesa a modificacions posteriors i també una reforma recent. La cronologia de construcció concorda amb el període d'urbanització de la zona i més concretament del carrer Nou i del carrer Sastre (antigament aquest darrer era part del mateix carrer Nou, rebia el mateix nom), essent una de les primeres àrees d'ampliació del poble de Monistrol de Calders.
  El nom de Cal Rellotger prové del fet que durant el segle XVIII, la família propietària, de cognom Pineda, van dedicar-se a aquest ofici; segons recull Gustau Erill, "tant Sebastià Pineda i Reixach com el seu fill Josep Pineda i Casasanpera s'especialitzaren en la construcció de rellotges a partir de l'ofici de fuster que exercies; el segon fill del primer, germà del segon, de nom Francesc, aprengué específicament l'ofici de relloter, tot i que s'establí fora de Monistrol de Calders" (http://www.xerolit.cat/fitxesmonistrol/Cal%20Rellotger.html)

  -ERILL I PINYOT, G.; GUAL I PURTÍ, J.; MANENT I ORISTRELL, Ll. (2006): Monistrol de Calders. El poble dels pagesos enginyers. Ajuntament de Monistrol de Calders, Diputació de Barcelona i Consorci per la promoció dels municipis del Moianès.
  -PERARNAU I LLORENS, J.; PIÑERO I SUBIRANA, J. (1993): Monistrol de Calders. La seva història i el seu patrimoni. Ajuntament de Monistrol de Calders, Diputació de Barcelona i Consorci per la promoció dels municipis del Moianès.
  -GUAL I PURTÍ, J. (2010): Monistrol de Calders, del calaix, una imatge i una història. Ajuntament de Monistrol de Calders i Zenobita edicions.
  http://www.xerolit.cat