Cal Leiandru
Monistrol de Calders

  Moianès
  Carrer Fèlix Estrada i Saladich, 9-11
  440

  Coordenades:

  41.75935
  2.012
  417868
  4623529
  Número de fitxa
  08128 - 79
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XVIII
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  7937028DG1273N0001DJ
  Autoria de la fitxa
  Sara Simon Vilardaga

  Es tracta d'un edifici d'habitatges construït entre mitgeres i organitzat en alçat en planta baixa i dos pisos amb una coberta de teules a dues vessants i amb el carener orientat en paral·lel al carrer. L'edifici consta de dos volums, un dels quals està enretirat de la línia de façana, el qual es correspon a una construcció amb elements més antics. El primer volum conté la porta principal d'accés a l'interior, que disposa de brancals realitzats amb grans carreus de pedra amb el cantell bisellat i una llinda en forma d'arc escarser realitzada amb diverses filades de maó massís. Damunt aquesta porta se situa un balcó amb llosa d'obra i barana de ferro amb perfils verticals helicoïdals i passamà simple. L'obertura de dit balcó és simple i no presenta cap element decoratiu o estructural destacable. Al costat mateix hi ha una senzilla finestra. A la segona planta, a la zona de golfes, es disposa una sola finestra amb emmarcaments de pedra monolítica (brancals i ampit) i llinda recta. Els murs presenten l'estructura d'un senzill paredat comú i és probable que les dues obertures de la primera planta siguin el resultat d'alguna reforma. Pel que fa al segon volum que està enretirat de la línia de façana, presenta un portal a la planta baixa amb brancals de carreus de pedra ben tallada i escairada que suporten una gran llinda monolítica, també de pedra. A la planta pis es disposa d'una finestra amb emmarcaments notables; és a dir, amb brancals de carreus de pedra ben tallats amb el cantell motllurat que suporten una llinda monolítica també amb el cantell motllurat. L'ampit és monolític motllurat i sobresurt lleugerament de la línia de façana. A la planta superior hi ha una obertura obrada amb posterioritat, amb emmarcaments d'obra de maó massís i una fusteria que ocupa la meitat de la llum de l'obertura. Els paraments també són de carreus de pedra formant un paredat comú força rústec. La superfície de façana corresponent a la planta baixa presenta un revestiment a base d'un arrebossat simple.

  L'edifici es troba ubicat al carrer Fèlix Estrada i Saladich, anteriorment anomenat carrer del Ferrer, ja que a poca distància hi havia un taller de ferrer concretament a Cal Marfà. En origen, aquest carrer havia format part del carrer Nou, era una continuació del mateix carrer Nou i carrer Sastre; de fet, resseguint l'antic camí de Calders. La urbanització del que s'anomena Poble Avall i que inclou, entre altres, els esmentats carrers Nou, Sastre i Ferrer (avui Fèlix Estrada Saladich) s'inicia al segle XVII. La casa conserva elements que poden correspondre al segle XVIII amb reformes posteriors, tot i que no es pot descartar que sigui originària del període inicial de parcel·lació i construcció del carrer al segle XVII.

  -ERILL I PINYOT, G.; GUAL I PURTÍ, J.; MANENT I ORISTRELL, Ll. (2006): Monistrol de Calders. El poble dels pagesos enginyers. Ajuntament de Monistrol de Calders, Diputació de Barcelona i Consorci per la promoció dels municipis del Moianès.
  -PERARNAU I LLORENS, J.; PIÑERO I SUBIRANA, J. (1993): Monistrol de Calders. La seva història i el seu patrimoni. Ajuntament de Monistrol de Calders, Diputació de Barcelona i Consorci per la promoció dels municipis del Moianès.
  -GUAL I PURTÍ, J. (2010): Monistrol de Calders, del calaix, una imatge i una història. Ajuntament de Monistrol de Calders i Zenobita edicions.
  Http://www.xerolit.cat