Cal Plans
Monistrol de Calders

  Moianès
  Carrer Nou, 19
  438

  Coordenades:

  41.75966
  2.01036
  417732
  4623565
  Número de fitxa
  08128 - 77
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Popular
  Segle
  XVII-XVIII
  Estat de conservació
  Regular
  actualment està sense ús, amb les obertures tapiades; sembla que l'interior està ensorrat i en general, l'estructura conservada està degradant-se.
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Sense ús
  Titularitat
  Privada
  7837706DG1273N0001BJ
  Autoria de la fitxa
  Sara Simon Vilardaga

  Es tracta d'un edifici format per una estructura principal, organitzada en alçat en planta baixa i pis, a la que s'hi adossa una precària construcció de només un nivell. La coberta del cos principal és de teules, formant dues vessants i amb el carener orientat en paral·lel al carrer. L'edifici adossat té una coberta de teules formant una sola vessant orientada transversalment al carrer. Els murs presenten l'estructura d'un paredat comú amb petits carreus a voltes disposats en filades. Disposa d'un portal i una finestra a la planta baixa, mentre que a la planta pis es disposen dues finestres de les mateixes característiques i una tercera, més petita, producte, molt probablement d'una reforma. Totes les obertures estan tapiades i presenten les mateixes característiques, és a dir, emmarcaments de pedra ben tallada i escairada, monolítica a les llindes i als ampits de les finestres que estan motllurats i que sobresurten lleugerament de la línia de façana. A la llinda monolítica del portal d'entrada hi ha la inscripció de la següent data: "1698", i a una de les finestres de la planta pis hi ha la següent data inscrita: "1701". L'estructura adossada presenta bàsicament uns murs de totxana i escassos panys de murs de paredat comú. Disposa d'un portal modern sense cap element destacable, i el que sembla ser un gran finestral avui dia tapiat.

  Sembla que el nom de Cal Plans prové de la família que hi residí al segle XVIII i que dóna nom a la casa.

  La casa compta amb dues dates inscrites en llindes de la façana principal, que ens indiquen que degué bastir-se entre finals del segle XVII i inicis del XVIII (1698 i 1701). Aquesta cronologia concorda amb el període d'urbanització de la zona i més concretament del carrer Nou, essent una de les primeres àrees d'ampliació del poble de Monistrol de Calders.

  -ERILL I PINYOT, G.; GUAL I PURTÍ, J.; MANENT I ORISTRELL, Ll. (2006): Monistrol de Calders. El poble dels pagesos enginyers. Ajuntament de Monistrol de Calders, Diputació de Barcelona i Consorci per la promoció dels municipis del Moianès.
  -PERARNAU I LLORENS, J.; PIÑERO I SUBIRANA, J. (1993): Monistrol de Calders. La seva història i el seu patrimoni. Ajuntament de Monistrol de Calders, Diputació de Barcelona i Consorci per la promoció dels municipis del Moianès.
  -GUAL I PURTÍ, J. (2010): Monistrol de Calders, del calaix, una imatge i una història. Ajuntament de Monistrol de Calders i Zenobita edicions.
  http://www.xerolit.cat