Cal Ferrer Manel
Monistrol de Calders

  Moianès
  C/ Sastre, 9.
  440

  Coordenades:

  41.75905
  2.01074
  417763
  4623497
  Número de fitxa
  08128 - 76
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XVII-XVIII
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  diversos propietaris.
  Autoria de la fitxa
  Sara Simon Vilardaga

  Edifici d'habitatges construït entre mitgeres i organitzat en alçat en planta baixa i dos pisos. La coberta és de teules, a dues vessants, amb el carener orientat en paral·lel a la façana principal. De fa poc restaurada, la finca conserva elements d'antigues obertures distribuïdes per la façana. A la planta baixa se situen diverses obertures de las quals destaca un gran portal amb brancals realitzats amb grans carreus de pedra ben tallats i escairats que suporten una gran llinda monolítica, de pedra, amb la següent inscripció: "1673". Les altres dues obertures de la planta baixa no tenen cap interès específic. A la planta primera s'observen tres finestres amb elements medievals, és a dir, ampits motllurats que sobresurten de la línia de revestiment de la façana, brancals de grans carreus de pedra i llindes, també de pedra, monolítiques. En una de les llindes hi ha inscrita la data de "1727". A la darrera planta es disposen tres finestres de factura moderna i un balcó ampitador amb una barana de disseny simple. El ràfec de la coberta disposa d'un modern canaló de recollida d'aigües pluvials. Es revestiment de la façana presenta una zona de sòcol amb un arrebossat rústec i la resta fins a la cota de la coberta està fet a base d'un arrebossat senzill pintat de color més clar presentant, en conjunt, una marcada bicromia.

  Aquest edifici està construït en una de les primeres zones que es parcel·laren per ampliar el poble, posterior a la zona de la sagrera, eren unes terres que havien format part de la finca i heretat del mas el Bosc. Les cases que es construïren entre la carretera de Sabadell a Prats i la riera de Sant Joan, conformarien el nucli conegut com poble avall. La urbanització d'aquesta zona, inicialment el carrer Nou, seguint per parcel·les cap l'actual carrer del Sastre, té origen al segle XVII i durant el XVIII. Les característiques arquitectòniques de l'edifici de Cal Ferrer Manel són un exemple d'aquest període de creixement urbanístic. En l'edifici podem observar una llinda del segle XVII i una del XVIII, segurament testimonis de diferents fases constructives de l'edifici. Sembla que el nom li ve donat perquè a la casa hi havia residit un ferrer.

  -ERILL I PINYOT, G.; GUAL I PURTÍ, J.; MANENT I ORISTRELL, Ll. (2006): Monistrol de Calders. El poble dels pagesos enginyers. Ajuntament de Monistrol de Calders, Diputació de Barcelona i Consorci per la promoció dels municipis del Moianès.
  -PERARNAU I LLORENS, J.; PIÑERO I SUBIRANA, J. (1993): Monistrol de Calders. La seva història i el seu patrimoni. Ajuntament de Monistrol de Calders, Diputació de Barcelona i Consorci per la promoció dels municipis del Moianès.
  -GUAL I PURTÍ, J. (2010): Monistrol de Calders, del calaix, una imatge i una història. Ajuntament de Monistrol de Calders i Zenobita edicions.
  http://www.xerolit.cat