Cal Reganer Olesa de Montserrat

  Baix Llobregat
  Carrer Alfons Sala, núms. 9 i 11
  112

  Coordenades:

  41.54427
  1.89362
  407721
  4599770
  08147-13
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Contemporani
  Neoclàssic
  XX
  1915
  Regular
  Façana amb desperfectes (estucs, motllures, mènsules, etc).
  Legal
  Pla Especial de Protecció d'Olesa de M (14/06/94)
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  7899106DG0979N0001OR
  Jordi Piñero Subirana

  Casa entre mitgeres amb diferents habitatges de principi del segle XX. Consta de planta baixa més dues plantes pis, amb local comercial als baixos i terrat a la part superior. La façana, de composició clàssica, ressalta en la dimensió que agafen els forats o les balconeres que accedeixen als balcons correguts en ambdós pisos. L'altre element que destaca és el treball a l'estuc de cornises, mènsules i l'encoixinat de la planta baixa.

  Segons el Cadastre, l'edifici va ser construït l'any 1915.

  Arxiu Històric Municipal. Lligall núm. 37
  GONZÁLEZ BASCHWITZ, José; OBRADORS, Xavier (2006). Pla Especial de Protecció i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic d'Olesa de Montserrat. Ajuntament d'Olesa de Montserrat. Fitxa B-20