Edifici d'habitatges carrer de l'Església, 25 Olesa de Montserrat

  Baix Llobregat
  Carrer de l'Església, núm. 25
  116

  Coordenades:

  41.54496
  1.89413
  407764
  4599846
  08147-14
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Contemporani
  Neoclàssic
  XX
  Bo
  Façana recentment restaurada.
  Legal
  Pla Especial de Protecció d'Olesa de M (14/06/94)
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  7800004DF0070S0001KY
  Jordi Piñero Subirana

  Casa d'habitatges entre mitgeres amb una façana d'estill clàssic colonial que podria correspondre a principis del segle XX. Consta de planta baixa més dues plantes pis. En la façana destaca el treball dels estucats, amb uns esgrafiats interessants amb motius vegetals a la segona planta. El primer pis presenta una decoració més clàssica, amb un ampli balcó corregut i estucats a la façana que imiten carreus.

  No s'ha conservat documentació sobre aquest habitatge però, per analogia amb altres edificis similars de la vila d'estil clàssic-colonial, podria correspondre a principis del segle XX.

  GONZÁLEZ BASCHWITZ, José; OBRADORS, Xavier (2006). Pla Especial de Protecció i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic d'Olesa de Montserrat. Ajuntament d'Olesa de Montserrat. Fitxa B-21