Cal Rabaixí Vallirana

Baix Llobregat
Carrer de l'Església, 13
Al començament del carrer venint del carrer Major, a la banda esquerra
204m

Coordenades:

41.38283
1.92927
410472
4581809
08295-561
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 0519310DF1801N
Adriana Geladó Prat

Edifici entremitgeres de planta rectangular amb pati posterior. Està disposat a un nivell superior al del carrer, fet pel qual hi ha unes petites escales que donen accés còmodament al portal. Presenta una coberta de dues vessants de teula àrab, amb el caraner paral·lel a la façana principal, i està distribuït en planta baixa i pis. La façana principal compta amb un gran portal d'accés d'arc rebaixat, amb l'emmarcament pintat. La resta d'obertures són rectangulars i amb el mateix tipus d'emmarcament. Damunt del portal destaca un balcó simple amb la llosana motllurada. La façana està rematada amb una motllura rectilínia pintada, damunt la que s'assenta un coronament ondulant delimitat per dues petites pilastres. La construcció presenta el parament arrebossat i pintat.