Cal Pujolar Vell Sant Salvador de Guardiola

Bages
Carrer de la Moreneta, núm. 29 (nucli urbà de Guardiola)
313

Coordenades:

41.68129
1.76899
397543
4615123
08098-151
Patrimoni immoble
Edifici
Popular
Contemporani
XIX-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
7653806CG9175S0001ZX
Jordi Piñero Subirana

Casa de pagès que, fins no fa gaire, quedava als afores del nucli urbà de Guardiola, la qual ha conservat molt integrament la tipologia i els volums originaris. És una construcció aïllada, ara situada a un extrem d'una illa de cases, de planta rectangular i amb un petit cobert adossat al costat de ponent. Consta de planta baixa més dos pisos (que actualment acullen dos habitatges independents). La coberta és a dues aigües. Els murs són de pedra, sense vestigis d'haver estat arrebossats. La façana principal, encarada a migdia destaca per la galeria que té al segon pis, formada per dos arcs i emmarcada amb maó. Dos dels maons del pilar tenen uns curiosos gravats amb motius geomètrics, probablement una originalitat del forner. A la part inferior hi ha un petit portal d'accés a la casa, emmarcat amb llinda i brancals de pedra, i algunes finestres de petites dimensions. La resta de façanes tenen diverses obertures de distribució irregular, algunes emmarcades amb pedra i d'altres amb maó. Crida l'atenció una petita porta, actualment tapiada, situada al mur de llevant i que donava accés als baixos. Al seu costat hi ha un petit cos adossat on encara s'hi conserva el forn de pa. La part superior ha estat lleugerament sobrealçada en unes obres recents. A l'interior, excepte al segon pis, remodelat, es conserva pràcticament l'estructura originària. La planta baixa consta de dues crugies, cobertes amb sengles voltes de pedra. A l'esquerra hi havia el celler amb dues tines, que s'han conservat en estat desigual.

Inscripció a la llinda del portal: 1844.
A pocs metres, a l'altre costat del carrer de la Moreneta, es conserva el pou de la casa.
Informació oral facilitada per Elvira Cots Mercadal.

Tal com indica la inscripció de la porta, aquesta casa és probablement una construcció de l'any 1844. Es tractava d'una heretat lleugerament separada del nucli urbà de Guardiola, que abastava amplis terrenys al seu voltant. Originàriament era conegut com a mas Joan. A principis de segle XX Esteve Mercadal Monconill, avi de les actuals propietàries, va adquirir la casa. Pagès nascut a la casa de cal Teixidor (al raval de Coll d'Arbós), era un home emprenedor que també feia de prestamista. Fruit d'aquesta activitat li van pervenir les cases de cal Pujolar Vell i de cal Pujolar Nou, aquesta una mica més avall. Esteve Mercadal també va fer construir la nau on l'any 1922 es va instal·lar l`única fàbrica tèxtil del municipi, molt a prop de casa seva. Des d'aquesta època els seus descendents han continuat habitant la casa. El pare de les actuals propietàries va transformar les antigues golfes en un segon pis. Fa uns anys, es portà a terme la urbanització d'aquest sector del poble en terrenys de cal Pujolar Vell. Els carrers de la Moreneta, de la Indústria i el passatge Fàbrica són, doncs, molt recents. Antigament al costat de la casa hi passava un caminet que continuava recte cap a cal Pujolar Nou, però per la seva façana de ponent.