Cal Cabanes Sant Salvador de Guardiola

Bages
Carrer de Dalt, núm. 42 (nucli urbà de Guardiola)
348

Coordenades:

41.67786
1.76592
397282
4614746
08098-150
Patrimoni immoble
Edifici
Popular
Modern
Contemporani
XVIII-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
7349408CG9174N0001LB
Jordi Piñero Subirana

Antiga casa de pagès que forma part del nucli urbà de Guardiola situada, junt amb altres del mateix estil, al carrer de Dalt. Es tracta d'una construcció aïllada, envoltada d'un pati enjardinat, que ha conservat força bé la tipologia tradicional. Està formada per dos cossos de planta quadrada als quals modernament s'hi ha adossat un taller al costat est. El cos de llevant sembla correspondre originàriament a una altra casa per bé que, des de fa molts anys, s'ha utilitzat com a corral. La casa consta de planta baixa més un pis i golfes. Els murs són actualment a pedra vista. La façana principal, encarada al carrer, és diferent en cadascun dels dos cossos. El principal presenta diferents obertures emmarcades amb brancals i llindes de pedra, i parcialment també amb maó. Modernament s'hi ha habilitat una escala que dóna accés directe al primer pis. El cos de llevant té una galeria d'arcs al pis superior i altres obertures més petites al nivell inferior. L'interior de la casa conserva voltes de maó a la part del celler i una tina cilíndrica. A la part posterior la façana es troba més modificada, amb l'afegit de balcons i galeries. Té un cobert posterior adossat i un altre al lateral, que conserva la premsa de la casa amb el seu tòrcol. Al pati hi ha una mostra d'objectes tradicionals, com ara premses o pedres de molí, els quals són de procedències diverses.

Inscripció en una llinda del primer pis: 1741 (es tracta d'una llinda que no és originària de la casa).
Informació oral facilitada per Assumpció Cots.

El carrer de Dalt és part d'un antic camí anomenat "Camí Missader de la carena dels set forats". Es tracta d'un camí d'origen medieval que comunicava el que posteriorment seria el nucli de Guardiola amb l'església del castell. A finals del segle XVIII s'hi edificaren un seguit de cases de pagès de característiques similars. Totes es troben al costat dret del camí, que era propietat del Parrot de la Riera, ja que l'altre costat era propietat de cal Miralda i els seus propietaris no volien cedir cap terreny. Segons documents conservats per la família, el 1772 Isidre Cabanes, procedent de Salelles, va construir la casa. Els propietaris actuals són els seus descendents.