Cal Pujolar Nou Sant Salvador de Guardiola

Bages
Carrer de la Indústria, s/n (nucli urbà de Guardiola)
311

Coordenades:

41.6817
1.76918
397559
4615168
08098-152
Patrimoni immoble
Edifici
Popular
Contemporani
XIX-XX
Bo
Recentment rehabilitada
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
7653108CG9175S0001AX
Jordi Piñero Subirana

Petita casa de pagès que, fins no fa gaire, quedava als afores del nucli urbà de Guardiola. Una construcció senzilla però que ha conservat molt bé la tipologia i els volums originaris. Es tracta d'una construcció aïllada, que ara ocupa una part d'una illa de cases. Té planta quadrada, i consta de planta baixa més un pis, amb coberta a dues aigües. Els murs són actualment a pedra vista. La façana principal està encarada a migdia. Consta d'un senzill portal, dues finestres i un balcó al primer pis. Totes les obertures són emmarcades amb maó, però una finestra i el balcó tenen llinda de fusta. La resta de façanes tenen diverses obertures de distribució irregular, totes emmarcades amb maó: finestres, un balcó i diversos portals més grans, possiblement per a l'entrada de carruatges.

Per la seva tipologia aquesta casa és probablement una construcció del segle XIX. A principis de segle XX Esteve Mercadal Monconill, avi de les actuals propietàries de cal Pujolar Vell, va adquirir la casa. Pagès nascut a la casa de cal Teixidor (al raval de Coll d'Arbós), era un home emprenedor que també feia de prestamista. Fruit d'aquesta activitat li van pervenir les cases de cal Pujolar Vell i de cal Pujolar Nou. Esteve Mercadal també va fer construir la nau on l'any 1922 es va instal·lar l`única fàbrica tèxtil del municipi, molt a prop de casa seva. La casa ha continuat com a propietat dels descendents d'Esteve Mercadal i habitada per llogaters fins que, entorn de 2010, fou venuda als actuals propietaris, que l'han rehabilitada. Fa uns anys, es portà a terme la urbanització d'aquest sector del poble en terrenys de cal Pujolar Vell. Els carrers de la Moreneta, de la Indústria i el passatge Fàbrica són, doncs, molt recents. Antigament al costat de ponent de la casa hi passava un caminet que venia recte de cal Pujolar Vell.