Cal Pons Pujalt

Anoia
C. Major. La Guàrdia Pilosa
08176-139
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
Popular
XVII-XX
Bo
En procés de restauració.
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
2885407CG7128N0001WZ
Dídac Pàmies i Marta Lloret

Cal Pons és una casa cantonera construïda vers el segle XVII. És un edifici de planta rectangular, construïda aprofitant el desnivell del terreny. Consta de semisoterrani, planta baixa i pis, amb la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. En un extrem del frontis hi ha el portal d'arc de mig punt adovellat, sobre el qual trobem un finestral amb l'intradós motllurat i acabat amb una incisió conopial. La resta d'obertures de la façana són d'arc pla, una amb llinda de fusta i la resta amb llinda de pedra. El parament dels murs és de pedra lligada amb morter, sense revestir. La façana lateral no presenta obertures i sembla estar atalusada.