Cal Piques Olèrdola

Alt Penedès
Camí de la Creu de l'Embaràs

Coordenades:

41.34113
1.73975
394558
4577393
08145 - 207
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX
Bo
Fàcil
Residencial
Privada
08144A024000060000QW
Marta Lloret Blackburn-Antequem, S.L.

Cal Piques és una masia construïda al segle XIX. És un edifici aïllat i de planta rectangular, a l'entorn del qual s'hi disposen diversos cossos annexes formant un pati frontal tancat. Consta de planta baixa i pis i té la coberta a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. Al costat de llevant del pati clos hi ha una portalada d'arc escarser arrebossat amb brancals de pedra, en una de les quals hi consta inscrit l'any "1855". A les façanes laterals i posterior té diverses finestres de pedra carejada i d'arc pla arrebossat, algunes de factura moderna i distribuïdes de forma aleatòria. El tractament exterior dels murs és arrebossat i pintat.

No s'hi ha pogut accedir, pel que es desconeixen les característiques del frontis.