Cases de la Serra Olèrdola

Alt Penedès
La Serra
Sector de ponent del terme municipal

Coordenades:

41.3301
1.71795
392716
4576195
08145 - 206
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Contemporani
Popular
XIX-XX
Bo
Fàcil
Residencial
Privada
Diversos propietaris
Marta Lloret Blackburn-Antequem, S.L.

Conjunt format per quatre cases construïdes al segle XIX. Estan disposades de forma longitudinal, tres de les quals adossades de forma paral·lela. Són cases de planta rectangular i de dues crugies. Consten de planta baixa i pis i tenen la coberta a dues vessants amb el carener paral·lel a la façana. La primera casa, aïllada, té la coberta a dues vessants amb el carener perpendicular a la façana. S'obren amb portals d'arc escarser i finestres d'arc pla arrebossat emmarcats amb pedra. El tractament exterior dels murs és arrebossat i pintat.