Cal Pi - Cal Patusca Vallirana

Baix Llobregat
Carrer de Sant Mateu, 18
Al bell mig del carrer
201m

Coordenades:

41.38253
1.92984
410520
4581775
08295-599
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 0519525DF1801N
Adriana Geladó Prat

Edifici entremitgeres de planta rectangular que presenta una coberta de teula àrab de dues vessants i està organitzat en planta baixa i pis. Totes les obertures són rectangulars, les de la planta baixa d'arc rebaixat i bastides amb maons. Destaca el coronament de la façana, rematada amb una cornisa de maons i un plafó ondulat superior amb tres pilars de maons. El parament de la planta baixa correspon a un aplacat de pedra mentre que la part superior està arrebossada i emblanquinada. La façana presenta els laterals bastits amb maons a mode d'emmarcament.