Cal Pi - Cal Patusca Vallirana

  Baix Llobregat
  Carrer de Sant Mateu, 18
  Al bell mig del carrer
  201m

  Coordenades:

  41.38253
  1.92984
  410520
  4581775
  08295-599
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Contemporani
  Popular
  XX
  Bo
  Inexistent
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  Ref. Cad.: 0519525DF1801N
  Adriana Geladó Prat

  Edifici entremitgeres de planta rectangular que presenta una coberta de teula àrab de dues vessants i està organitzat en planta baixa i pis. Totes les obertures són rectangulars, les de la planta baixa d'arc rebaixat i bastides amb maons. Destaca el coronament de la façana, rematada amb una cornisa de maons i un plafó ondulat superior amb tres pilars de maons. El parament de la planta baixa correspon a un aplacat de pedra mentre que la part superior està arrebossada i emblanquinada. La façana presenta els laterals bastits amb maons a mode d'emmarcament.