Cal Pericó del Pont Font-rubí

Alt Penedès
Barri de Semisó i la Font (Semisó), 5
Aproximadament a l'alçada del km 7,55 de la Ctra. BV-2127
285

Coordenades:

41.40457
1.65858
387876
4584538
08085-173
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Productiu
Privada
08084A02500013
Miquel Gea i Bullich

Casa d'estil popular de planta rectangular amb coberta de teula àrab de dos aiguavessos i carener paral·lel a la façana principal, que s'obre a migdia. L'edifici s'articula en dues plantes i la distribució de les obertures de la façana principal és totalment simètrica. Totes són allindades a excepció de la porta d'entrada, que compta amb arc escarser. Totes les obertures d'aquesta façana estan emmarcades en relleu. L'obertura central de la planta primera és un balcó amb barana de ferro decorada amb motius senzills, que a la part superior prenen forma de garlanda. L'estil decoratiu de la barana del balcó el trobem també a les reixes de la planta baixa.
La tipologia constructiva de l'edifici fa que el considerem obra de principis del segle XX aproximadament.