Cal Pere Saumell Font-rubí

Alt Penedès
Barri de l'Alzinar, 61
Seguint uns 200 m el camí que s'obre a ponent uns 700 m després del nucli urbà de l'Alzinar
408

Coordenades:

41.43845
1.63646
386086
4588328
08085-294
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
08084A03900002
Miquel Gea i Bullich

Habitatge de planta rectangular amb coberta de teula àrab de dos aiguavessos i carener perpendicular a la façana principal, que s'obre a llevant (E/SE). L'edifici compta amb planta baixa i dues plantes pis. Les obertures de la façana principal estan disposades de forma ordenada però no simètrica. Totes són allindades a excepció d'una finestra situada a la planta primera i que compta amb arc escarser. Aquesta finestra és de dimensions considerables i, molt possiblement, havia funcionat com a porta elevada per a càrrega d'un paller o similar.
Les característiques arquitectòniques de l'edifici fan pensar en una cronologia constructiva d'entre finals del segle XIX i principis del segle XX.