Cal Jan Maioles Font-rubí

Alt Penedès
Barri de l'Alzinar, 65
Seguint uns 225 m el camí que s'obre a ponent uns 700 m després del nucli urbà de l'Alzinar
419

Coordenades:

41.43917
1.63719
386148
4588407
08085-295
Patrimoni immoble
Edifici
Popular
Contemporani
XIX-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
08084A00300004
Miquel Gea i Bullich

Habitatge d'estil popular i planta rectangular amb coberta de dos aiguavessos i carener perpendicular a la façana principal, que s'obre a llevant (E/SE). L'edifici compta amb planta baixa, planta pis i golfes. Les obertures de la façana principal s'articulen, de forma simètrica, en tres eixos verticals, essent totes allindades.
Atenent a la tipologia constructiva de l'habitatge li atorguem una cronologia constructiva d'entre finals del segle XIX i principis del segle XX.