Cal Maneló Font-rubí

Alt Penedès
Barri de l'Alzinar, 67
Seguint uns 125 m el camí que s'obre a ponent uns 700 m després del nucli urbà de l'Alzinar
411

Coordenades:

41.43858
1.63783
386201
4588341
08085-296
Patrimoni immoble
Edifici
Popular
Contemporani
XIX-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
001722800CF88H
Miquel Gea i Bullich

Habitatge d'estil popular i planta rectangular amb coberta de dos aiguavessos, de teula àrab, i carener perpendicular a la façana principal, que s'obre a llevant (E/SE). L'edifici compta amb planta baixa, planta pis i golfes i les obertures de la façana principal, totes allindades a excepció de l'accés principal, de maó amb arc escarser, es distribueixen simètricament a partir de tres eixos verticals. Totes les finestres tenen desdoblat el seu perímetre amb un relleu de morter.
La seva tipologia constructiva denota que fou construïda entre finals del segle XIX i principis del segle XX.