Cal Joan Pere Font-rubí

Alt Penedès
Barri de l'Alzinar, 69
Uns 800 m després de travessar el nucli urbà de l'Alzinar en direcció nord
410

Coordenades:

41.43856
1.63868
386272
4588337
08085-297
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
08084A00300008
Miquel Gea i Bullich

Habitatge d'estil popular i planta rectangular amb coberta de dos aiguavessos, de teula àrab, i carener perpendicular a la façana principal, que s'obre a llevant (E/SE). L'edifici compta amb planta baixa, planta pis i golfes i les obertures de la façana principal, totes allindades,es distribueixen simètricament a partir de tres eixos verticals. Totes les finestres tenen desdoblat el seu perímetre amb un relleu de morter.
La seva tipologia constructiva denota que fou construïda entre finals del segle XIX i principis del segle XX.