Cal Ton del Joan Pere Font-rubí

Alt Penedès
Barri de l'Alzinar, 74
Seguint uns 50 m el camí que s'obre 800 m després de travessar el nucli urbà de l'Alzinar cap el N.
409

Coordenades:

41.43812
1.63967
386354
4588287
08085-298
Patrimoni immoble
Edifici
Popular
Contemporani
XIX-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
001723000CF88H
Miquel Gea i Bullich

Habitatge d'estil popular i planta rectangular amb coberta de dos aiguavessos, de teula àrab, i carener perpendicular a la façana principal, que s'obre a migdia (S/SE). L'edifici compta amb planta baixa i planta pis i les obertures de la façana principal, totes allindades,es distribueixen simètricament a partir de tres eixos verticals. Totes les finestres tenen desdoblat el seu perímetre amb una franja pintada. Compta amb un rellotge de sol que tractem separadament.
La seva tipologia constructiva denota que, molt possiblement, fou construïda entre finals del segle XIX i principis del segle XX.