Cal Pere Bages Font-rubí

Alt Penedès
Barri de l'Alzinar, 44
Al petit nucli urbà (el Clot segons ICC) situat entre la Ctra. BP-2126 i el nucli de l'Alzinar
374

Coordenades:

41.42802
1.63891
386273
4587167
08085-280
Patrimoni immoble
Edifici
Popular
Contemporani
XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
08084A04900030
Miquel Gea i Bullich

Edifici de planta rectangular amb coberta de dos aiguavessos i carener paral·lel a la façana principal, que s'obre a migdia. L'habitatge compta amb planta baixa i planta pis. Les obertures de la façana principal, totes allindades, es distribueixen de forma simètrica. Per sobre la planta pis trobem, al voltant de tot l'edifici, un coronament horitzontal amb elements decoratius que hi sobresurten, amb formes semicirculars, a totes les quatre cantonades i a la part central de cadascuna de les quatre façanes.
Segons els propietaris, la casa es va finalitzar just després d'acabada la Guerra Civil, cap a l'any 1939-1940.