Cal Pep el Garbellador Martorell

Baix Llobregat
Plaça de la Creu, 6

Coordenades:

41.47465
1.93603
411163
4591996
08114-121
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Noucentisme
XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
1221401DF1912S0001YR
Dídac Pàmies Gual. SPAL

Habitatge unifamiliar de planta baixa i planta pis. A la façana principal en planta baixa hi ha la porta d'accés centrada i a cada banda una finestra amb una barana amb balustrada. A la llinda hi ha esgrafiats que representen un carro amb mules. Al pis superior hi ha tres balcons amb reixes metàl·liques. L'edifici està rematat amb un frontó triangular situat al centre de la façana amb la imatge en ceràmica de Sant Francesc d'Assís. Té un terrat amb balustrada. Al costat té un petit pati, com una androna, que està tancat amb una reixa de fosa.

La fitxa s'ha omplert amb les dades de la fitxa A1 10 BPU-02.EA del Catàleg de Béns Arquitectònics, Històrics i Ambientals de Martorell, redactat pel Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.

Casa de Josep Prats més conegut com Pep el Garbellador (1929). Empresari dedicat als transports. La casa era una antiga parada de diligències. La privilegiada situació de Martorell va propicia que fos lloc de pas obligat de les diligències que feien el trajecte de Barcelona-Madrid seguint la via del camí ral. Era lloc de parada i fonda. Martorell comptava llavors amb una bona xarxa de comunicacions de diligències; el lloc de sortida era l'Hostal de la Creu situat a l'entrada del pont del diable. Els esgrafiats que presenta la part alta de la porta representen el seu passat.

PÉREZ FARRIOLS, J., ET ALII. Catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals i disposicions de protecció per al POUM de Martorell. Ajuntament de Martorell i Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona. 2014.