Creu de terme Martorell

Baix Llobregat
Plaça de la Creu

Coordenades:

41.47469
1.93588
411150
4592001
08114-120
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
Historicista
XXI
2000
Bo
Inexistent
IPA 30850
Fàcil
Simbòlic
Pública
Ajuntament de Martorell. Plaça de la Vila, 46. 08760 Martorell
Dídac Pàmies Gual. SPAL

Creu de pedra erigida damunt d'una base de dos graons de planta circular. Al centre es diposa la columna de planta hexagonal amb un volum a la part inferior més ample. A la part superior, s'hi encasta la magolla o capitell rematat per dues motllures planes i amb les cares decorades de sants i/o evangelistes. La creu pròpiament dita és de tipologia llatina amb el braços acabats amb formes vegetals que recorden la flor de lis. Els plans mostren a l'anvers, la figura del crucificat i al revers motllures nervades.

La fitxa s'ha omplert amb les dades de la fitxa A1 09 BPU-01.EA del Catàleg de Béns Arquitectònics, Històrics i Ambientals de Martorell, redactat pel Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.

Es tracta d'una creu de terme aixecada l'any 2000 a al lloc on hi havia hagut l'original. L'any 1576 l'Ajuntament de la vila va adquirir part del camp de Sant Bartomeu per poder-hi aixecar una creu de terme de pedra. La creu es va aixecar a prop del portal de la muralla; anomenat d'en Subirats i que passarà a ser conegut com el portal de la creu. Fou destruïda durant la Guerra Civil i no va restituir-se fins a l'any 2000.

PÉREZ FARRIOLS, J., ET ALII. Catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals i disposicions de protecció per al POUM de Martorell. Ajuntament de Martorell i Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona. 2014.