Cal Pastora Font-rubí

Alt Penedès
Barri de la Massana, 15
A uns 500 m al SO del nucli de Guardiola
315

Coordenades:

41.40992
1.64628
386857
4585148
08085-238
Patrimoni immoble
Edifici
Popular
Contemporani
XIX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
08084A02600034
Miquel Gea i Bullich

Edifici de planta rectangular. Tot apunta que l'edificació original, de planta rectangular amb coberta de dos aiguavessos i carener perpendicular a la façana principal, que s'obriria a migdia, fou desdoblada per un nou cos situat davant de la façana principal original. Aquest cos, que és l'actualment visible a migdia, té coberta d'un aiguavès amb pendent NO-SE i cobertes també d'un aiguavès en direccions perpendiculars a l'esmenta en uns cossos annexos als laterals . Presenta planta baixa, planta pis i golfes, i la part central de la façana actual, a priori, sembla tenir les obertures disposades de forma simètrica (no es pogué veure la façana en la seva totalitat). L'obertura central de la planta primera és un balcó.
El cos visible actualment a migdia sembla obra de la 2a 1/2 segle XIX o principis del segle XX. Tenint en compte que desdobla un cos anterior, pensem que hem de situar la construcció de l'edifici original com a mínim en ple segle XIX. Òbviament, la data de construcció pot ser més reculada, però en estar el cos original totalment ocult no tenim elements per valorar la seva cronologia constructiva.