Cal Mitja Sant Salvador de Guardiola

Bages
Raval del Sellarès
Ctra.vella d'Igualada (C-37 z), poc abans del km. 86 camí del raval del Sellarès, direcció N-W.
322

Coordenades:

41.68214
1.7583
396654
4615230
08098-245
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX-XX
Bo
Legal
Catàleg de masies (núm. 053)
Fàcil
Residencial
Privada
08097A013000480000EF
Jordi Piñero Subirana

Antiga casa de pagès que forma part del raval del Sellarès, la qual ha conservat els volums i, molt parcialment, la tipologia originària. El cos resdencial és de planta rectangular, amb coberta a dues aigües. Consta d'una planta semisoterrània i dos pisos. La façana principal originàriament era al costat de llevant, ja que antigament el camí passava per aquest costat de la casa. Sobre l'antic portal d'entrada té un petit balcó. Actualment els murs són arrebossats amb ciment, cosa que desdibuixa la fesomia tradicional de la casa. A l'extrem sud-est hi ha una terrassa sobre un porxo. A l'interior es conserva el celler, amb volta de maó. La casa conserva una tina cilíndrica i en tenia una altra que va quedar coberta en habilitar-se l'actual camí. Al jardí té una cisterna amb brocal de maó que recull les aigües pluvials.

El raval del Sellarès es va originar a mitjan segle XIX quan els propietaris de cal Xacó, de cognom Sellarès, van començar a vendre peces de terra perquè s'hi edifiquessin cases. Els beneficiaris d'aquestes noves cases eren els fills segons d'algunes masies de la zona. Segons sembla, els propietaris de cal Xacó havien perdut la seva fortuna i es van veure obligats a vendre aquests terrenys. La família que va habitar aquesta casa durant molts anys eren els Oller. A la dècada de 1970 la casa es va sobrealçar i s'hi afegí el pis superior.

Diputació de Barcelona; BERRYSAR, S.L. (2010). Pla especial de catalogació de masies i cases rural en sòl no urbanitzable. Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola (núm. 053).