Cal Punset Sant Salvador de Guardiola

Bages
Raval del Sellarès
Ctra.vella d'Igualada (C-37 z), poc abans del km. 86 camí del raval del Sellarès, direcció N-W.
336

Coordenades:

41.68154
1.75716
396558
4615165
08098-246
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XIX-XX
Bo
Legal
Catàleg de masies (núm. 068)
Fàcil
Residencial
Privada
08097A013000500000ET
Jordi Piñero Subirana

Casa de pagès de petites dimensions que forma part del raval del Sellarès, la qual conserva força integrament els volums i la tipologia originàries. El cos residencial és de planta rectangular i té un cobert adossat al sud-oest. Consta de planta baixa i un pis. La façana principal, encarada al sud-est, té la particularitat de tenir porta i finestres emmarcades amb grossos maons. És l'única del raval amb aquesta característica. La resta de façanes de la casa, actualment arrebossades i pintades, no presenten elements d'especial interès. Al costat nord-oest té un cobert aïllat de nova construcció.

El raval del Sellarès es va originar a mitjan segle XIX quan els propietaris de cal Xacó, de cognom Sellarès, van començar a vendre peces de terra perquè s'hi edifiquessin cases. Els beneficiaris d'aquestes noves cases eren els fills segons d'algunes masies de la zona. Segons sembla, els propietaris de cal Xacó havien perdut la seva fortuna i es van veure obligats a vendre aquests terrenys. No tenim notícies concretes d'aquesta casa que, probablement, és originària d'aquesta mateixa època.

Diputació de Barcelona; BERRYSAR, S.L. (2010). Pla especial de catalogació de masies i cases rural en sòl no urbanitzable. Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola (núm. 068).