Cal Culell Sant Salvador de Guardiola

Bages
Raval del Sellarès
Ctra.vella d'Igualada (C-37 z), poc abans del km. 86 camí del raval del Sellarès, direcció N-W.
337

Coordenades:

41.68143
1.75728
396568
4615153
08098-244
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX-XX
Bo
Legal
Catàleg de masies (núm. 022)
Fàcil
Residencial
Privada
08097A013000480000EF
Jordi Piñero Subirana

Antiga casa de pagès que forma part del raval del Sellarès, la qual ha conservat els volums i, molt parcialment, la tipologia originària. El cos residencial és de planta quadrada, amb coberta a dues aigües, i té un cos adossat al costat de llevant. La façana principal, encarada al costat sud-est, no té elements d'especial rellevància. Totes les façanes del cos principal, actualment arrebossades i pintades de blanc, conserven les obertures originàries, mentre que el cos adossat té unes característiques constructives més modernes. Al costat de ponent es conserva una antiga cisterna, avui coberta de terra. Al costat sud-est té un jardi que conserva un antic cobert de pedra.

El raval del Sellarès es va originar a mitjan segle XIX quan els propietaris de cal Xacó, de cognom Sellarès, van començar a vendre peces de terra perquè s'hi edifiquessin cases. Els beneficiaris d'aquestes noves cases eren els fills segons d'algunes masies de la zona. Segons sembla, els propietaris de cal Xacó havien perdut la seva fortuna i es van veure obligats a vendre aquests terrenys. Sembla que aquesta casa és originària del 1850. Antigament es coneixia com cal Llebre (encara consta així en un plànol del 1918); posteriorment passà a denominar-se cal Bodegues i actualment és cal Culell.

Diputació de Barcelona; BERRYSAR, S.L. (2010). Pla especial de catalogació de masies i cases rural en sòl no urbanitzable. Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola (núm. 022).