Casa Romero Sant Salvador de Guardiola

Bages
Raval del Sellarès
Ctra.vella d'Igualada (C-37 z), poc abans del km. 86 camí del raval del Sellarès, direcció N-W.
342

Coordenades:

41.68133
1.757
396545
4615142
08098-243
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XIX-XX
Bo
Legal
Catàleg de masies (núm. 075)
Fàcil
Residencial
Privada
08097A013000480000EF
Jordi Piñero Subirana

Antiga casa de pagès que forma part del raval del Sellarès, la qual ha conservat els volums i, molt parcialment, la tipologia originària. El cos residencial és de planta quadrada, amb coberta a dues aigües, i té coberts adossats a ponent i a llevant. Consta de planta baixa més dos pisos. Totes les façanes de la casa han estat remodelades: s'han arrebossat i pintat de blanc, i les obertures s'han fet de nou, de manera que la construcció tradicional pràcticament no és visible exteriorment. En el jardí que hi ha davant la façana, uns metres al sud, es conserva una bassa, actualment amb els murs encimentats, que recollia l'aigua de la pluja que baixava del turó situat a ponent mitjançant un sistema de recs.

El raval del Sellarès es va originar a mitjan segle XIX quan els propietaris de cal Xacó, de cognom Sellarès, van començar a vendre peces de terra perquè s'hi edifiquessin cases. Els beneficiaris d'aquestes noves cases eren els fills segons d'algunes masies de la zona. Segons sembla, els propietaris de cal Xacó havien perdut la seva fortuna i es van veure obligats a vendre aquests terrenys. Antigament aquesta casa era coneguda com a cal Rei de Dalt, mentre que la casa de cal Rei es troba uns metres més avall, en el mateix raval. Entorn de la dècada de 1960 és propietat de la família Romero.

Diputació de Barcelona; BERRYSAR, S.L. (2010). Pla especial de catalogació de masies i cases rural en sòl no urbanitzable. Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola (núm. 075).