Cal Mirot Perafita

Osona
Sector oest del terme municipal
A 2150 metres per pista forestal de la carretera BP-4653, punt quilomètric 11'050.

Coordenades:

42.05
2.09306
424948
4655726
08160-41
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
XVIII
Bo
Legal
Normes Subsidiàries de Perafita. 1991.
Sí, IPA. 23.313
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 006A00012
Jordi Compte i Marta Homs

Cal Mirot està situada a l'extrem oest d'una carena elevada sobre la vall del rec del gorg Negre, al sud de la Casanova de la Roca i al nord de la Casanova de la Franquesa.
Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions formada per un volum principal de planta allargada i fruit de diverses ampliacions, bastit amb murs de maçoneria de pedra amb morter i amb carreus treballats delimitant les cantonades. L'edifici, format per planta baixa i primer pis, està coronat amb teulada de doble vessant amb aigües a les façanes principal i posterior.
La façana principal, orientada al sud-est, conté diverses cantonades integrades al mur denotant diverses ampliacions. A nivell de planta baixa hi ha un finestral emmarcat amb pedra bisellada i llinda de fusta, una finestra emmarcada amb pedra bisellada, un portal i una porta emmarcats amb pedra treballada i una finestra emmarcada amb monòlits de pedra treballada. Al primer pis hi ha una eixida reformada a l'extrem esquerre amb brancals de pedra treballada i llinda de fusta, una finestra emmarcada amb monòlits de pedra treballada i dues finestres emmarcades amb pedra bisellada, la de l'esquerra de les quals amb ampit motllurat i una creu inscrita a la llinda.
La façana nord-est compta amb un pis menys a causa dels desnivell sobre el que s'assenta la masia i únicament conté una porta reformada amb formigó a la que s'accedeix a través d'una rampa i unes escales.
La façana nord-oest conté a nivell de planta baixa una finestra emmarcada amb maó i llinda de fusta, una porta emmarcada amb pedra treballada i llinda de pedra bisellada reaprofitada i una finestra emmarcada amb pedra treballada i llinda de fusta, a més d'un petit contrafort que sobresurt a la part esquerre. Al primer pis hi ha dues finestres, una emmarcada amb pedra treballada i llinda de fusta i l'altra amb maó i llinda de fusta.
La façana sud-oest conté les cantonades emmarcades amb maó en el nivell superior, i quatre finestres emmarcades amb maó, dues a la planta baixa i dues al primer pis.
Uns metres davant l'edifici s'obre una petita esplanada on hi ha un cobert bastit amb murs de maçoneria de pedra.

Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Perafita. Àrea de Coneixement i Recerca, Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya. 1990.