Cal Miquel de l'Era El Papiol

Baix Llobregat
Plaça Joan Fuster, 5
136

Coordenades:

41.43926
2.01433
417656
4587990
08158 - 261
Patrimoni immoble
Edifici
Popular
Contemporani
XX
Bo
Legal
BPU. F48-Catàleg de Patrimoni Arquitectònic del Papiol.
Fàcil
Residencial
Privada
7782706DF1878B
Juana Maria Huélamo Gabaldón

Edifici entre mitgeres, de planta rectangular. La teulada és a dues vessants, i conserva la tortugada original al ràfec. Es desenvolupa en alçada en planta baixa i pis. Presenta modificats tots els buits originals. La façana és plana, amb porta d'accés i finestra a l'est en la planta baixa i finestra sobredimensionada a la planta pis.

El seu interès rau en formar part de tot un conjunt d'edificis que donan aire d'arquitectura popular tradicional a la plaça.

Miquel Jané Casajuana (1834) figura com a propietari al 1868. L'any 1909, hi vivien Miquel Jané Bargalló i Maria Parera Costa (Ahicart et al., 2019).

Ahicart Amigó et al. (2019) Exposició: Motius de cases i gent. El Papiol: Espai de Recerca pel Patrimoni del Papiol. Biblioteca Municipal del Papiol Valentí Almirall.