Cal Mases Sant Salvador de Guardiola

Bages
Raval del Sellarès
Ctra. C-37 z. Al km. 85,8 camí en direcció N-W, travessar la riera i seguir camí direcció el Puig.
317

Coordenades:

41.67803
1.75808
396629
4614774
08098-235
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
Modern
XVIII-XXI
Bo
Acabada de rehabilitar
Legal
Catàleg de masies (núm. 050)
Fàcil
Residencial
Privada
08097A013000380000EB
Jordi Piñero Subirana

Casa de pagès de dimensions mitjanes que ha conservat el volum i la tipologia originaris. Es troba situada en una petita esplanada, vorejada per antigues feixes a la part posterior.
El cos residencial és de planta quadrada, amb coberta a dues aigües. Té planta baixa més dos pisos. La façana principal, encarada a migdia, presenta un portal situat a la part dreta, rematat amb una llinda de forma lleugerament arquejada. Conserva finestres, de diferents mides, emmarcades amb llindes i brancals de pedra. Els murs són actualment a pedra vista. La resta de façanes conserva altres finestres també antigues i una porta lateral, a llevant, que permetia accedir al primer pis i que posteriorment va ser parcialment tapiada i convertida en una finestra. La casa té sengles cossos adossats a llevant i ponent. El de llevant s'ha reconstruït recentment sobre els fonaments d'un antic cobert, i s'hi ha adossat un altre cobert per guardar-hi el tractor. El de ponent és totalment de nova construcció. A l'interior la casa conserva voltes de canó en els baixos.

Jaume Capdevila identifica aquesta casa amb un mas medieval que es coneixia amb el nom de Turricella. Els anys 1268-1270 el senyor alodial eren la família Andreu, de Manresa. En aquests anys Romeu Andrée (o Andreu) va establir el mas a Guillem Ça Serra, procedent del mas de la Serra juntament amb la seva mare, Guillerma. Guillem i els fills que neixin a partir d'aleshores queden afocats, és a dir, fixats, al mas Turricella. Uns anys més tard, el 1312, s'estableix en aquest mas Francesc de Turricella, àlies Francesc de Soler, el qual devia ser un fill del mas Soler. Per això presta vassallatge a Pere de Rocha (CAPDEVILA, 2006: 71). Segons Capdevila, més endavant aquest mas va ser conegut com "Retitó". Tanmateix, per la tipologia constructiva que avui es pot veure tenim seriosos dubtes que la construcció actual es correspongui amb el mas medieval. Creiem que aquest devia estar emplaçat en una ubicació propera, mentre que la casa de pagès actual podria ser una construcció originària probablement del segle XVIII. A més, es tracta d'una edificació molt homogènia feta en un sol moment, pràcticament sense fases d'ampliació. Fa uns anys la casa es trobava força derruïda i ha estat objecte d'una rehabilitació integral que entorn de 2015 està arribant a la seva fi. En aquestes obres s'han reconstruït els cossos adossats.

Diputació de Barcelona; BERRYSAR, S.L. (2010). Pla especial de catalogació de masies i cases rural en sòl no urbanitzable. Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola (núm. 050).
CAPDEVILA I PLANS, Jaume (2006). Castell de Guardiola. Els orígens de Sant Salvador de Guardiola. Segles X-XIV (premi Excursionisme 2004), Centre Excursionista de la Comarca del Bages, Manresa, p. 71.