Cal Martí Sant Salvador de Guardiola

Bages
Raval del Sellarès
Ctra. C-37 z Al km. 85,8 camí en direcció N-W, travessar la riera i seguir camí direcció sud i nord.
341

Coordenades:

41.68021
1.75761
396594
4615017
08098-234
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX-XX
Bo
Legal
Catàleg de masies (núm. 048)
Fàcil
Residencial
Privada
08097A013000530000EO
Jordi Piñero Subirana

Casa de pagès de dimensions força grans, que ha conservat molt parcialment els volums i la tipologia constructiva originària. Actualment es troba envoltada de coberts i té una granja força gran de construcció moderna, de manera que la casa antiga ha quedat gairebé amagada. Consta de planta rectangular i coberta a dues aigües. Disposa de semisotans, planta baixa i un pis. La façana principal, encarada a migdia no conserva elements d'especial interès. Com la resta de murs, ha estat arrebossada amb ciment i les obertures s'han remodelat. Per la paret de llevant hi ha la porta d'accés als semisotans i, a sobre d'aquest portal, un balcó. La casa tenia dues tines, que ja no es conserven. Pràcticament tots els coberts han estat fets de nou.

Informació oral facilitada per Emília Soler Sala.

No tenim notícies concretes sobre l'origen d'aquesta casa, que podria ser una construcció del final del segle XVIII o del XIX. El besavi de l'actual propietària, Joan soler, ja hi va néixer. Com a mínim des d'aleshores la família Soler n'ha estat al front. Valentí Soler, pare de l'actual propietària, posseïa encara un bon nombre de vinyes i fins a la dècada de 1980 va elaborar vi.

Diputació de Barcelona; BERRYSAR, S.L. (2010). Pla especial de catalogació de masies i cases rural en sòl no urbanitzable. Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola (núm. 048).