Cal Salvador Sant Salvador de Guardiola

Bages
Raval del Sellarès
Ctra. vella d'Igualada (C-37 z). Al km. 85,8 camí en direcció N-W uns 200 m.
292

Coordenades:

41.68166
1.76109
396886
4615174
08098-233
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX-XX
Bo
Legal
Catàleg de masies (núm. 077)
Fàcil
Residencial
Privada
08097A013000170000EM
Jordi Piñero Subirana

Casa de pagès de dimensions força grans que ha conservat els volums i, en part, la tipologia constructiva originària. El cos residencial és de planta rectangular amb coberta a dues aigües. Està edificada en un terreny amb desnivell, de manera que té planta semisoterrània més dos pisos, però a la banda de llevant només conserva els dos nivells superiors. La façana principal, encarada a migdia, té una distribució d'obertures força regular, tot i que queda enclotada pel desnivell del terreny i amagada rere una terrasseta que dóna accés al primer pis. A sota hi queda l'antic portal. Tots els murs exteriors es troben arrebossats i pintats de blanc, i les finestres han estat remodelades. Per la banda de ponent el mur està apuntalat amb diversos contraforts que suporten la pressió del terreny en pendent. A l'angle sud-oest, en una posició inclinada respecte a la casa, conserva un interessant cobert, també amb els murs blancs però que deixen al descobert els carreus ben escairats de les cantoneres. Aïllat al nord-oest hi ha un galliner. La casa està envoltada d'un espai enjardinat i, a la part de ponent, disposava d'una àmplia zona amb horts al costat de la riera de Guardiola, dels quals es conserven uns espectaculars marges de pedra seca. Sembla que, antigament, hi havia una sínia que regava aquests horts, semblant a la que es conserva a la Botiguera.

Informació oral facilitada per Marià Altimira

Aquesta casa fou construïda al final del segle XIX. En aquesta època l'aleshores propietari de la casa veïna de la Botiguera, de cognom Altimira, havia de fer front als deutes per haver comprat la seva casa i es veié obligat a vendre una part de la finca, en la qual s'hi edificà cal Salvador. Qui la va construir tenia de cognom Cabanes. Sembla que l'any 1920 la casa es va remodelar intensament. Posteriorment, la pubilla de la família, Maria Cabanes, es va casar amb un tal Viladrosa Oliva. Actualment, al costat de llevant hi ha una nau de totxana, construïda l'any 1987, que s'utilitza com a taller d'alumini.

Diputació de Barcelona; BERRYSAR, S.L. (2010). Pla especial de catalogació de masies i cases rural en sòl no urbanitzable. Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola (núm. 077).