Cal Llop Font-rubí

Alt Penedès
Barri de la Massana, 10
Seguint 300 m en direcció sud el camí que parteix del Km 10,150 de la Ctra. BP-2126
345

Coordenades:

41.41817
1.63819
386195
4586074
08085-254
Patrimoni immoble
Edifici
Popular
Contemporani
XIX-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
08084A02800012
Miquel Gea i Bullich

Habitatge que consta d'un cos original, de planta rectangular, amb coberta de teula àrab d'un sol aiguavés amb pendent descendent cap al SE, on s'obre la façana principal. El cos original te dos cossos més contemporanis adossats als extrems NE i SO.
El cos principal s'articula en planta baixa i planta pis, i la disposició de les obertures, totes allindades, és totalment simètrica.
Atenent a les característiques constructives de l'edifici, el situem cronològicament de finals del segle XIX o primera meitat del segle XX.
Cal destacar un cos de forma absidal que sobresurt de la façana NE i que presenta una fàbrica que res té a veure amb l'edifici actual. Aquest cos absidal el tractem separadament en una fitxa pròpia.