Cal Joan Llebre Font-rubí

Alt Penedès
Barri de Font-rubí (Can Romeu), 3
Al camí de Can Romeu, després de travessar el Fondo homònim
491

Coordenades:

41.43628
1.59812
382879
4588138
08085-358
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
08084A03300021
Miquel Gea i Bullich

Habitatge de planta rectangular amb coberta de dos aiguavessos, de teula àrab, i carener perpendicular a la façana principal, que s'obre a migdia (S/SE). L'edifici compta amb planta baixa, planta pis i golfes. Les obertures de la façana principal s'organitzen simètricament en base a tres eixos verticals. Totes són allindades a excepció de l'accés a l'habitatge, que compta amb arc escarser. La que se situa en posició central a la planta primera és un balcó amb barana de ferro de barres llises. La totalitat de les obertures d'aquesta façana tenen el seu perímetre desdoblat per un relleu fet amb morter.
Pel que fa a la cronologia de construcció de l'edifici pensem que s'ha de situar entre finals del segle XIX i principis del segle XX.