Mas Vallet Font-rubí

Alt Penedès
Barri de Font-rubí de Dalt, 2
A la costa de Font-rubí, a uns 450 m al N/NE del nucli de Font-rubí de dalt
665

Coordenades:

41.44006
1.59118
382306
4588568
08085-360
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
Contemporani
XVI-XIX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
08084A03500004
Miquel Gea i Bullich

Edifici de planta complexa, amb diversos cossos i annexos que esdevenen un complex edilici força important. El cos principal visible actualment des de l'exterior és un cos de planta pràcticament quadrada, amb coberta de dos aiguavessos i carener perpendicular a la façana principal, que s'orienta cap a migdia (S/SO). Els dos aiguavessos esmentats parteixen d'alçades lleugerament diferents. L'edifici compta amb planta baixa, planta pis i golfes i la distribució de les obertures a la façana principal és ordenada però no simètrica. La planta baixa compta amb la portalada d'accés, amb arc escarser, i dues petites finestres quadrangulars. A la planta pis hi trobem tres balcons ampitadors amb barana de ferro de barres simples. Finalment, a la planta corresponent a les golfes hi trobem dues obertures, una d'elles amb arc escarser. Malgrat que la part de l'edifici descrita no sembla remuntar-se més enllà de mitjans del segle XIX, segons els propietaris, aquest cos amaga el cos original del mas, que es remunta a uns cinc-cents anys enrera.