Cal Bufa Font-rubí

Alt Penedès
Barri de Font-rubí (Can Romeu), 5
Al camí de Can Romeu, just abans de travessar el Fondo homònim
493

Coordenades:

41.43665
1.59884
382940
4588179
08085-357
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XX
1915
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
001907500CF88G
Miquel Gea i Bullich

Habitatge de planta rectangular amb coberta de dos aiguavessos, de teula àrab, i carener perpendicular a la façana principal, que s'obre a migdia. L'edifici compta amb planta baixa, planta pis i golfes. Les obertures de la façana principal s'organitzen simètricament en base a tres eixos verticals. Totes són allindades a excepció de l'accés a l'habitatge, que compta amb arc escarser. La totalitat de les finestres d'aquesta façana tenen el seu perímetre desdoblat per un relleu fet amb morter.
Pel que fa a la cronologia de construcció de l'edifici, hi consta en una inscripció en el ciment que hi ha just sobre la porta d'entrada. Hi diu: "Año 1915".