Cal Jepet Gallego Font-rubí

Alt Penedès
Barri de l'Alzinar, 76
Seguint 200 m el camí que s'obre 800 m després de travessar el nucli urbà de l'Alzinar cap el N.
407

Coordenades:

41.43743
1.64109
386471
4588209
08085-300
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
001726400CF88H
Miquel Gea i Bullich

Habitatge d'estil popular de planta rectangular amb coberta de dos aiguavessos de teula àrab. El carener discorre de forma paral·lela a la façana principal, que s'obre al SE. L'edifici compta amb planta baixa i planta pis i les obertures de la façana principal estan disposades simètricament a partir de tres eixos verticals. Aquestes obertures són totes allindades a excepció de l'accés principal, que compta amb arc escarser. L'obertura central de la planta pis és ub balcó que compta amb barana de ferro on s'alternen barres rectes amb barres helicoïdals i ferros en forma de garlanda. També compta amb aplics en forma de flor. El perímetre de les obertures està desdoblat amb un relleu de morter.
L'habitatge compta amb diversos annexos construïts en època recent. Atenent a les característiques constructives de l'edifici original, sitúem la seva construcció entre la segona meitat del segle XIX i principis del segle XX.