Cal Ton Pere Font-rubí

Alt Penedès
Barri de l'Alzinar, 80
875 m al nord del nucli urbà de l'Alzinar, seguint la carretera homònima
405

Coordenades:

41.43925
1.63955
386346
4588413
08085-301
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
08084A00400004
Miquel Gea i Bullich

Habitatge on el nucli original està format per un cos de planta rectangular amb coberta de dos aiguavessos i carener paral·lel a la façana principal, que s'obre al SE. L'edifici compta amb planta baixa i planta pis. Les obertures de la façana principal són totes allindades i es distribueixen de forma simètrica a partir de tres eixos verticals. L'obertura central de la planta primera és un balcó amb barana de ferro de barres simples on es combinen barres verticals, horitzontals i corbes.
Atenent a la tipologia constructiva de l'habitatge i a la informació proporcionada pels propietaris, situem la seva construcció en algun moment de finals del segle XIX.